SCCM 2012 Import Computer Tool

När man kör Zero Touch OS deployment i SCCM måste man som bekant först importera in datorinformationen till SCCM, i form av ett datornamn och en MAC adress eller GUID. Alternativet är att använda ”Unknown Computer support” varpå man inte behöver importera något, men istället behöver skapa någon form av lösning för att t.ex. namnge datorn.

Som alltid går den här import-processen att effektivisera med lite scriptande, framför allt om man samtidigt vill göra lite fler inställningar för datorn. Vanliga saker man ofta vill göra är t.ex. att på något sätt bestämma vilken OU datorn ska hamna i, osv.

Jag har skapat verktyget SCCM 2012 Import Computer Tool, som är ett enkelt, grafiskt verktyg byggt helt och hållet i Powershell. Jag har inspirerats av, och ger cred till, https://gallery.technet.microsoft.com/Import-Computers-via-a-df450468 som är ett liknande verktyg, samt http://itmicah.wordpress.com/2013/10/29/active-directory-ou-picker-in-powershell/ som hjälpte mig göra en snygg lösning med att lista OUs grafiskt.

Verktyget klarar av att göra följande:

  • Importera en ny dator till SCCM
  • Lägga till datorn till en collection (valfritt)
  • Välja en OU där datorn ska hamna när den läggs med i domänen (valfritt)
  • Associera datorn med en ”source computer” som används i ett ”Replace computer”-scenario (valfritt)
  • Lägga till en ”primary user” till datorn (valfritt)

Allt detta gör man i GUIt, men vissa inställningar styrs också med script-parametrar som måste anges. Till exempel måste site code, site server och liknande anges. Det går också att styra om man t.ex. bara vill se en del av Active Directory i GUI, vilken default collection som ska visas, och vilken mapp i SCCM som innehåller OSD collectioner (dessa kommer då automatiskt enumreras och visas i comboboxen i GUIt).

Scriptet kräver att följande är installerat på datorn där det körs:

  • System Center 2012 R2 Configuration Manager Console
  • Active Directory Users and Computers
  • PowerShell v3.0 eller högre (OBS enbart testat och verifierat på v4.0, men borde funka på v3.0 också)
  • .Net Framework

I övrigt så är allting förhoppningsvis ganska självförklarande. Exempel och liknande finns i hjälptexten i scriptet.

Som vanligt tar jag jättegärna emot feedback om ni upptäcker några buggar, eller har önskemål om ny funktionalitet.

Happy deploying!

SCCM 2012 Import Computer Tool

Nedladdning

Jag har lagt upp scriptet på Technet Gallery här.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

Fyll i svar på den enkla captcha-frågan nedan för att få kommentera * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.