augusti 2014 archive

SCCM 2012 konsolen ljuger om namnet på Default Client Settings

Miljö  SCCM 2012 R2 CU2 Scenario Du försöker ändra någon Client Setting i Default Client Settings med hjälp av Powershell cmdleten Set-CMClientSetting, exempelvis:

Resultatet blir följande felmeddelande: Orsak Namnet som visas i konsolen är Default Client Settings, men Powershell avslöjar att det riktiga namnet i själva verket är Default Client Agent Settings.   Lösning …

Continue reading

Del 1 – Den ultimata guiden till Java deployment med SCCM

Det här är del 1 i serien: Den ultimata guiden till Java deployment med SCCM Del 2 hittar du här. Java runtime environment. Ofta räcker det med att bara nämna dessa tre förhatliga ord för en IT-ansvarig för att totalt förstöra dennes dag. Denna ondskefulla lilla plug-in är ett helt kapitel för sig och för med …

Continue reading